اخبار
 
29
اولین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

اولین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

برگزارکننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زمان برگزاری: 13 الی 15 دی 1396 
ارسال مقالات: 31 شهریور 1396 
مکان برگزاری: شیراز 
| |
Copyright 2017 © Center Of Nuclear Medicine And Measuring Bone Density ALPHA
Powered By : Parsian